// archives

task manager

This tag is associated with 1 posts

Jbak TaskMan – skvělý Task Manager

Nativní Task Manager, který Nokia E75 obsahuje, vyvoláte dlouhýn stiskem tlačítka Home. Tento správce spuštěných úloh však obsahuje pouze základní seznam spuštěných programů a nic víc. Jako náhradu jsem se rozhodl používat program JBak TaskMan.